Trang chủ Hỗ trợ trực tuyến Phòng sản xuất

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng sản xuất

Họ tên: Phạm Ngọc Sơn

Tel: (84) (208) 3862332 + 112
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0985158357
E-mail: son.phamngoc@disoco.com.vn

 

 

 

Nội dung liên hệ:
-  Sản xuất theo đặt hàng.
-  Cung cấp vật tư dùng trong sản xuất.