Hỗ trợ trực tuyến

Phòng QLCL

Họ tên: Chu Đức Dương
Tel: (84) (208) 3862332 + 606
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0915417734
E-mail: duong.chuduc@disoco.com.vn

 

 

Nội dung liên hệ:
-  Chất lượng sản phẩm