Hỗ trợ trực tuyến

Phòng QLCL

Họ tên: Đồng Ngọc Luyện
Tel: (84) (208) 3862332 + 606
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0912123585
E-mail: luyen.dongngoc@disoco.com.vn

 

 

Nội dung liên hệ:
-  Chất lượng sản phẩm