Hỗ trợ trực tuyến

Phòng QLCL

Họ tên: Nguyễn Văn Đức

Tel: (84) (208) 3862332 + 606
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0983159620
E-mail: duc.nguyenvan@disoco.com.vn

 

Nội dung liên hệ:
-  Chất lượng sản phẩm