Giới thiệu Logo & Nhãn hiệu
Đăng ngày: 11-12-2015 01:29

Giới thiệu Logo & Nhãn hiệu

 

 

MẪU LOGO CÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG

 

Kích thước lô gô như sau: lôgô hình elíp có chiều dài bằng 2,53 lần chiều cao (mẫu trình bày như hình vẽ).