Lịch sử hình thành Công ty
Đăng ngày: 11-12-2015 01:28

Lịch sử hình thành Công ty

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  • Ngày 25/4/1980 Nhà máy Diesel Sông Công được thành lập, trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện Kim
  • Năm 1987 hoàn thành cơ bản xây dựng nhà máy, bắt đầu đi vào sản xuất từng công đoạn
  • Năm 1988 sản xuất lô 500 động cơ D50L (55hp) đầu tiên
  • Ngày 12/5/1990 là thành viên Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM)
  • Ngày 22/5/1993 được thành lập lại theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nặng.
  • Năm 1993 đầu tư sản xuất động cơ xăng 8hp nhãn hiệu Lombardini (Italia).
  • Năm 1994 bắt đầu sản xuất các loại động cơ diesel nhỏ 6hp, 10hp, 13hp.
  • Ngày 20/2/1995 đổi tên thành Công ty Diesel Sông Công.
  • Ngày 01/12/2004 được chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Diesel Sông Công.
  • Ngày 21/12/2017 đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Diesel Sông Công