Trang chủ Hỗ trợ trực tuyến Phòng kỹ thuật

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kỹ thuật

Họ tên: Nguyễn Hoàng Việt

Tel: (84) (208) 3862332 + 411
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0913256908
E-mail: viet.nguyenhoang@disoco.com.vn

 

Nội dung liên hệ:
 - Tính năng kỹ thuật sản phẩm.
-  Chuyển giao công nghệ và áp dụng công nghệ mới.