Trang chủ Hỗ trợ trực tuyến Phòng Kỹ Thuật

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Kỹ Thuật

Họ tên: Chu Đức Dương
Tel: (84) (208) 3862332 + 555
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0915417734
E-mail: duong.chuduc@disoco.com.vn

 

Nội dung liên hệ:
 - Tính năng kỹ thuật sản phẩm.
-  Chuyển giao công nghệ và áp dụng công nghệ mới.