Sản phẩm gia công cơ khí

Honda

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
GHI CHÚ
PHÔI GIA CÔNG
1 Trục khuỷu  S48C Honda 0.9 D98x128 Rèn Tiện X. CƠ KHÍ 3

 

Sản phẩm cùng loại

Bánh răng

Bánh răng

Chi tiết
CKNN

CKNN

Chi tiết
SVEAM

SVEAM

Chi tiết
KESSLER

KESSLER

Chi tiết
NAKAGAWA

NAKAGAWA

Chi tiết
Piaggio, Vpic 1

Piaggio, Vpic 1

Chi tiết
Dorman

Dorman

Chi tiết
Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Chi tiết