Các dây chuyền sản xuất chính

Test

Chi tiết
DÂY CHUYỀN ĐÚC KHUÔN CÁT TƯƠI TỰ ĐỘNG

DÂY CHUYỀN ĐÚC KHUÔN CÁT TƯƠI TỰ ĐỘNG

Chi tiết
Dây chuyền Đúc mẫu cháy (Lost Foam)

Dây chuyền Đúc mẫu cháy (Lost Foam)

Chi tiết
Dây chuyền gia công sản phẩm động cơ Toshiba

Dây chuyền gia công sản phẩm động cơ Toshiba

Chi tiết
Các dây chuyền

Các dây chuyền

Chi tiết
Dây chuyền đúc

Dây chuyền đúc

Chi tiết
Xưởng gia công trục khuỷu Honda

Xưởng gia công trục khuỷu Honda

Chi tiết
Dây chuyền xưởng Rèn 2

Dây chuyền xưởng Rèn 2

Chi tiết
Dây chuyền xưởng Rèn 1

Dây chuyền xưởng Rèn 1

Chi tiết