Các dây chuyền sản xuất chính

Test

Chi tiết
DÂY CHUYỀN ĐÚC KHUÔN CÁT TƯƠI TỰ ĐỘNG

DÂY CHUYỀN ĐÚC KHUÔN CÁT TƯƠI TỰ ĐỘNG

Chi tiết
Dây chuyền Đúc mẫu cháy (Lost Foam)

Dây chuyền Đúc mẫu cháy (Lost Foam)

Chi tiết
Dây chuyền gia công sản phẩm động cơ Toshiba

Dây chuyền gia công sản phẩm động cơ Toshiba

Chi tiết

Thiết bị kiểm tra

Máy in 3D

Máy in 3D

Chi tiết
Các thiết bị kiểm tra

Các thiết bị kiểm tra

Chi tiết

Gia công khuôn mẫu

Năng lực sản xuất khuôn, mẫu

Năng lực sản xuất khuôn, mẫu

Chi tiết