Các dây chuyền sản xuất chính

Xưởng rèn 2

 

-  Năm 2006, hợp tác chuyển giao công nghệ với

   Tập đoàn Gohsyu (Nhật bản) rèn trục khuỷu Honda,

   đến nay đã đạt sản phẩm thứ 34 triệu.

-  Công suất: 600 tấn/tháng (đang khai thác 75%)

 

Máy cắt Lò nung Máy dập
     
Lò ram Phun bi Kiểm tra từ trường

 


 

Sản phẩm cùng loại

Xưởng rèn 1

Xưởng rèn 1

Chi tiết
Liên hệ

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ