Trang chủ Sản phẩmSản phẩm gia công cơ khí Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Sản phẩm gia công cơ khí

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO CẤP CHÍNH XÁC CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH GHI CHÚ
PHÔI GIA CÔNG
1 Housing PTR100  Gang cầu  CAB 32.70 454x363x112 6 Đúc Phay, tiện, doa  
2 Housing HPN 1660  FC250  CAB 5.90 235x178x178 7 Đúc Phay, doa  
3 Piston 53932  Gang cầu  CAB 3.20 D140x76 7 Đúc Tiện  
4 Piston 67836  Gang cầu  CAB 13.40 D179x195 7 Đúc Tiện, ren  
5 Trục văng M2V001839 FCD450 MIKASA 2.30 211x77.5x80 6 Đúc Tiện, mài  
6 Puly M3V005043 FC200 MIKASA 0.47 D82x32 6 Đúc Tiện  
7 Đế đầm M1V002039 FCD450 MIKASA 16.20 490x435x70 7 Đúc Phay  
8 Trục truyền động  39NcMo3 d24  PIAGGIO 0.37 D23x152 8   Tiện, mài, cán ren  
9 Trục nối 666960 SCM430 D26 VPIC 1 0.76 D25x177.5 7   Tiện, mài  
10 Càng lái  02081 S20CR d48 NAKAGAWA 1.60 187x83x75.5 7 Rèn  Phay, doa  
11 Feder book SCM440 d85 KESSLER 4.00 135x148x96 7 Rèn  Phay, tiện  
12 Thân động cơ S253 FC200 TOSHIBA 18.83 290x285x228 7 Đúc Tiện, phay  
13 Nắp P9456793 FC200 TOSHIBA 3.57 D284x41.5 6 Đúc Tiện, phay  
14 Nắp P9456163 FC200 TOSHIBA 8.50 D281x74 6 Đúc Tiện, phay  
15 ống xả 5013658 FC150 DORMAN 6.50 328x190x105 7 Đúc Tiện, phay, doa  
16 Ống xả 5013446 FC150 DORMAN 6.30 545x170x110 7 Đúc Tiện, phay, doa  
17 Quy lát RV125-2 FC250 SVEAM 6.00 117x163x70 7 Đúc Phay, doa  
18 Trục cân bằng RV320 Gang cầu SVEAM 4.50 194,5x81.5x79.5 5 Đúc Tiện, mài  
19 Tay biên RV125-2 S53C d52 SVEAM 0.80 244x98.5x40 7 Rèn Tiện, phay, mài, doa  
20 Trục khuỷu RK60 C45 SVEAM 4.00 215x106x122.5 7 Rèn Tiện, mài  
21 Trục khuỷu M28V C45 SVEAM 42.00 720x204x132 7 Rèn Tiện, mài  
22 Bánh răng Z57 40X   2.20 D177x38 7 Rèn Tiện, phay răng, cà răng  
23 Bánh răng tầng (Z20/42) C45 MÁY NÔNG NGHIỆP 1.55 D132x73.5 7 Rèn Tiện, phay răng, cà răng  
24 Đĩa xích Thép FUTU1 FUTU1 0.49 D151X7.2 7 Dập Tiện, phay răng  
25 Nắp biến tốc Gang xám CKNN 4.50 270x162x92 7 Đúc Phay  
26 Hộp phay Gang xám CKNN 6.00 211x120x182 7 Đúc Phay  
27 Hộp truyền động Gang xám CKNN 6.00 274x170x126 7 Đúc Phay, tiện  
28 Thân hộp số Gang xám CKNN 20.00 435x345x288 7 Đúc Phay, tiện  
29 Trục khuỷu Honda (K44F) S48C HONDA 0.90 D98x128 6 Rèn Tiện Xưởng Cơ khí 3

 

Liên hệ

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ