Sản phẩm gia công cơ khí

Dorman

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Ống xả 5013658 FC150 Dorman 6.5 328x190x105 Đúc Tiện, phay, doa
2 Ống xả 5013446 FC150 Dorman 6.3 545x170x110 Đúc Tiện, phay, doa

 

Sản phẩm cùng loại

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Chi tiết