Sản phẩm gia công cơ khí

Bánh răng

 

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Bánh răng Z57 40X   2.20 D177x38 Rèn Tiện, phay răng, cà răng
2 Bánh răng tầng Z20/42 40X MÁY NÔNG NGHIỆP 1.55 D132x73.5 Rèn Tiện, phay răng, cà răng
3 Đĩa xích (Z36) Thép FUTU1 FUTU1 0.49 D151X7.2 Dập Tiện, phay răng

 

Sản phẩm cùng loại

CKNN

CKNN

Chi tiết
SVEAM

SVEAM

Chi tiết
KESSLER

KESSLER

Chi tiết
NAKAGAWA

NAKAGAWA

Chi tiết
Piaggio, Vpic 1

Piaggio, Vpic 1

Chi tiết
Dorman

Dorman

Chi tiết
Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Chi tiết