Sản phẩm gia công cơ khí

CAB

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Housing PTR100 Gang cầu CAB 32.7 454x363x112 Đúc Phay, tiện, doa
2 Housing HPN1660 FC250 CAB 5.9 235x178x178 Đúc Phay, doa
3 Piston 53932 Gang cầu CAB 3.2 D140x76 Đúc Tiện
4 Piston 67836 Gang cầu CAB 13.4 D179x195 Đúc Tiện, ren

 

Sản phẩm cùng loại

Dorman

Dorman

Chi tiết
Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Các Sản phẩm Gia Công Cơ Khí

Chi tiết