Hội nghị người lao động năm 2024
Đăng ngày: 01-04-2024 16:16

 

         Ngày 16/3/2024, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO) đã tổ chức Hội nghị dại biểu Người lao động năm 2024 với sự tham gia của 122 đại biểu chính thức và 20 đại biểu khách mời đại diện cho hơn 800 người lao động trong Công ty. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân; tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu phát triển ổn định, hài hoà, bảo đảm lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động.

         Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị, về phía đại diện người sử dụng lao động có  Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch HĐTV DISOCO; Ông Hoàng Văn Minh, Thành viên HĐTV, Giám đốc DISOCO; về phía đại diện người lao động có bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VEAM, ông Nguyễn Văn Thực, Chủ tịch công đoàn DISOCO.

       Tại hội nghị, Giám đốc Hoàng Văn Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

 

Giám đốc Hoàng Văn Minh báo cáo tại hội nghị

         Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Thực đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể ,Nội quy lao động năm 2023. Tại Hội nghị, 100% đại biểu có mặt nhất trí biểu quyết thông qua ký kết kéo dài Bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 giữa hai lần Hội nghị đại biểu Người lao động hàng năm.


Giám đốc và chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết kéo dài bản thỏa ước lao động tập thể

         Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức vinh danh 06 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 14 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 167 cá nhân lao động tiên tiến và 26 tổ lao động tiên tiến.

 

 Ông Hoàng Văn Thanh và ông Vũ Xuân Thoàn trao phần thưởng cho tập thể lao động xuất sắc

 

Ông Hoàng Văn Minh và ông Nguyễn Văn Thực, trao phần thưởng cho chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

    Tại Hội nghị, đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý: Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

  

Bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ

         Hội nghị dã biểu quyết thông qua Nghị quyết trong đó kêu gọi tập thể người lao động Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, tự chủ, sáng tạo trong công tác; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và những nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra, phấn đấu xây dựng Công ty Diesel Sông Công ngày càng phát triển vững mạnh.