Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
Đăng ngày: 11-12-2015 00:58

Để nắm bắt tình hình kết quả thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và có những phương án, kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2015, Tổng công ty đã tổ chức “Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015” tại Hội An.

 
 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, ông Bùi Quang Chuyện,  phát biểu tại hội nghị


 
Tổng giám đốcTổng công  ty, ông Trần Ngọc Hà,  phát biểu và chia sẻ cảm xúc tại hội nghị
 
 
Cũng trong hội nghị, Lãnh đạo TCTY đã tổ chức tri ân, tặng quà chia tay với các nguyên cán bộ lãnh đạo đơn vị thành viên, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

 

Lãnh đạo TCTY đã tổ chức tri ân, tặng quà chia tay với các nguyên cán bộ lãnh đạo đơn vị thành viên, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 
 

 
Nguyên chủ tịch Công đoàn Tổng công  ty, ông Nguyễn Trọng Thể,  phát biểu chia sẻ cảm xúc

  Hội nghị sơ kết đã kết thúc thành công tốt đẹp, hướng tới kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2015.