Vietnamese  |  English  |  Japan
Trang chủ オンラインサポート Phòng nhân sự

オンラインサポート

Phòng nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hoài Nam
Tel: (84) (208) 3862332 + 210
Fax: (84) (208) 3862265

Mobile: 0979861677

E-mail: nam.nguyenhoai@disoco.com.vn

 

 

 

Nội dung liên hệ:
 - Liên hệ công tác.
-  Tuyển dụng.
-  Đào tạo.
-  Cung cấp thông tin chung về công ty.

問い合わせ

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい

問い合わせ