Vietnamese  |  English  |  Japan

オンラインサポート

Phòng TT & BH

Họ tên: Nguyễn Ngọc Thái

Tel: (84) (208) 3862332 + 102

Fax: (84) (208) 3862265

Mobile: 0972 928995

E-mail: thai.nguyenngoc@disoco.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung liên hệ:
-  Mua sản phẩm.
-  Đăng ký đại lý.
-  Bảo hành.
-  Cung cấp thông tin về sản phẩm.

問い合わせ

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい

問い合わせ