Vietnamese  |  English  |  Japan

Main Production lines

Cast Line

Cast Line

Chi tiết
Forge workshop 2

Forge workshop 2

Chi tiết
Forge Workshop 1

Forge Workshop 1

Chi tiết
Other lines

Other lines

Chi tiết
Honda crankshaft fabrication workshop

Honda crankshaft fabrication workshop

Chi tiết
Toshiba engine production line

Toshiba engine production line

Chi tiết

Check tool

Check tools

Check tools

Chi tiết

Block Processing

Block  Processing Tech

Block Processing Tech

Chi tiết
Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us