Trang chủ Sản phẩmSản phẩm Rèn Các Sản phẩm Rèn

Sản phẩm Rèn

Các Sản phẩm Rèn

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ RÈN CÔNG NGHỆ SỬ LÝ NHIỆT GHI CHÚ
KHUÔN THIẾT BỊ
1 Trục khuỷu D22T Thép 45 Đài Loan 40 (Kg) 106 x 200x 686 Khuôn rèn hở Búa búa 10 tấn Tôi + Ram Không sản xuất từ năm 2008 
2 Tay biên RV165-2 Thép 45 SVEAM 1.7 (Kg) 37x86x222 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
3 Tay biên D165 Thép 45 Trần Hưng Đạo 2.8 (Kg) 45x106x280 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram Không sản xuất từ năm 2010 
4 Trục khuỷu RV320 35XM SVEAM 16.8 (Kg) 146x186x343 Khuôn rèn hở Máy búa 80KJ Tôi + Ram  
5 Trục khuỷu RV125 35XM SVEAM 7.6 (Kg) 110x147x262 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
6 Trục khuỷu RV95 35XM SVEAM 6.2 (Kg) 110x136x255 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
7 Bánh răng trung gianRV165 40X SVEAM 1.25 (Kg) Ø94x37 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram  
8 Tay biên RV145-2 Thép 45 SVEAM 1.5 (Kg) 33x80x216 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
9 Tay biên RV70 Thép 45 SVEAM 0.95 (Kg) 30x72x178 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram  
10 Cò mổ D6 Thép 45 SVEAM 0.12 (Kg) 20x36x89 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram  
11 Cò mổ M28V Thép 45 SVEAM 0.75 (Kg) 36x51x167 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram  
12 Biên C70 Thép 45 Đài Loan 0.8 (Kg) 25x60x150 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram Không sản xuất từ năm 2004 
13 Trục cam EV2400 Thép 45 SVEAM 1.35 (Kg) 35x45x232 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
14 Trục cam RV320 Thép 45 SVEAM 1.38 (Kg) 35 x50 x242 Khuôn rèn hở Máy búa 2 tấn Tôi + Ram  
15 Trục cam RV165 Thép 45 SVEAM 1.2 (Kg) 51x54x208 Khuôn rèn hở Máy dập 1600 tấn Tôi + Ram  

Liên hệ

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ