Trang chủ Sản phẩmSản phẩm Đúc Các sản phẩm đúc

Sản phẩm Đúc

Các sản phẩm đúc

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO CÔNG NGHỆ ĐÚC GHI CHÚ
KHUÔN THAO
1 Thân động cơ D165N FC250 Trần Hưng Đạo 44,0 529x306x182 Cát sét Phenix  
2 Thân động cơ D165 FC250 Nội bộ 52,0 529x306x182 Cát sét Phenix Đã thay thế bằngD165N
3 Hộp số thủy HS18 FC200 Nội bộ 17,0 300x300x214 Cát sét Phenix  
4 Hộp số DC4A FC200 Nội bộ 12,0 280x200x140 - - Không sản xuất từ 2005
5 Quy lát D165 FC250 Trần Hưng Đạo 8,8 198x163x86 Cát nước thủy tinh Cát nhựa  
6 Thân bơm SIP130 FC150 TODIMAX 5,1 183x165x104 Cát sét Cát nhựa  
7 Quy lát D6 FC250 SVEAM 4,5 152x128x80 Cát nước thủy tinh Cát nhựa  
8 Bình bổ sung SIP250 FC150 TODIMAX 1,43 84x180x67 Cát sét Cát nhựa  
9 Nắp trước SIP250 FC150 TODIMAX 1,1 D177x40 Cát sét Không thao  
10 Sơmi Gang Sơ mi DS60 4,3 D170x275 Cát sét Cát nước thủy tinh Không sản xuất từ 2007
11 Thân máy DS60 FC250 SVEAM 22,5 307x249x263 Cát sét Phenix  
12 Thân hộp GT15 FC200 Nội bộ 15,6 370x204x172 Cát sét Phenix  
13 Cánh bơm Gang Sơ mi - - - - Không làm từ 2001
14 Ống xả 5013658 FC150 Dorman 6,0 328x190x105 Cát sét Phenix  
15 Ống xả 5013446 FC150 Dorman 6,9 545x170x110 Cát sét Phenix  
16 Quy lát D50 FC250 Nội bộ - - - Không làm từ trước 2000

 

Sản phẩm cùng loại

Nắp động cơ điện 794

Nắp động cơ điện 794

Chi tiết
Thân máy RV125

Thân máy RV125

Chi tiết
Tay máy khâu W3500P

Tay máy khâu W3500P

Chi tiết
Thân máy khâu W500PV

Thân máy khâu W500PV

Chi tiết
Thân hộp MK165

Thân hộp MK165

Chi tiết
Thân hộp 07AD

Thân hộp 07AD

Chi tiết
Thân hộp HPN1636

Thân hộp HPN1636

Chi tiết
Thân máy DS60

Thân máy DS60

Chi tiết
Thân động cơ điện S253

Thân động cơ điện S253

Chi tiết
Quy lát RV125

Quy lát RV125

Chi tiết
Ống xả 5013757

Ống xả 5013757

Chi tiết
Ống xả 5013658

Ống xả 5013658

Chi tiết
Liên hệ

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ