Vietnamese  |  English  |  Japan
Trang chủ 製品機械加工製品 Bánh răng

機械加工製品

Bánh răng

 

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Bánh răng Z57 40X   2.20 D177x38 Rèn Tiện, phay răng, cà răng
2 Bánh răng tầng Z20/42 40X MÁY NÔNG NGHIỆP 1.55 D132x73.5 Rèn Tiện, phay răng, cà răng
3 Đĩa xích (Z36) Thép FUTU1 FUTU1 0.49 D151X7.2 Dập Tiện, phay răng

 

問い合わせ

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい

問い合わせ