Vietnamese  |  English  |  Japan
Trang chủ 製品製品鍛造 La Giang

製品鍛造

La Giang

 

TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ DẬP NGUỘI
KHUÔN THIẾT BỊ
Ghế ngôi máy cày 08KΠ TAMAC 3.2 (Kg) Ø344x70 Khuôn vuốt Máy dập song động 315/200 tấn
GHN - 165X - 0100          
          Khuôn cắt, đột, uốn Máy dập 315 tấn
          Khuôn đột 16 lỗ Máy dập 315 tấn
          Khuôn đột lỗ cạnh Máy dập 63 tấn

 

問い合わせ

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい

問い合わせ