Vietnamese  |  English  |  Japan

Mechanical Processing Products

TOSHIBA

 

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Thân động cơ S253 FC200 TOSHIBA 18.83 290x285x228 Đúc Tiện, phay
2 Nắp P9456793 FC200 TOSHIBA 3.57 D284x41.5 Đúc Tiện, phay
3 Nắp P9456163 FC200 TOSHIBA 8.50 D281x74 Đúc Tiện, phay

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us