Vietnamese  |  English  |  Japan

Mechanical Processing Products

Honda

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
 ĐIỂN HÌNH
GHI CHÚ
PHÔI GIA CÔNG
1 Trục khuỷu  S48C Honda 0.9 D98x128 Rèn Tiện X. CƠ KHÍ 3

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us