Vietnamese  |  English  |  Japan

Mechanical Processing Products

CAB

 

STT TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
ĐIỂN HÌNH
PHÔI GIA CÔNG
1 Housing PTR100 Gang cầu CAB 32.7 454x363x112 Đúc Phay, tiện, doa
2 Housing HPN1660 FC250 CAB 5.9 235x178x178 Đúc Phay, doa
3 Piston 53932 Gang cầu CAB 3.2 D140x76 Đúc Tiện
4 Piston 67836 Gang cầu CAB 13.4 D179x195 Đúc Tiện, ren

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us