Vietnamese  |  English  |  Japan
Home ProductsGear Box Hydraulic Gearbox 9

Gear Box

Hydraulic Gearbox 9

 

Code Dimension(mm) Capacity Transmission ratio Weight(Kg)
HS9 L=276,5;B=240;H=514 9kW(12hp) Forward 1/1; Backward 1/2 20

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us