Vietnamese  |  English  |  Japan
Home ProductsForge Products La Giang

Forge Products

La Giang

 

TÊN SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁCH HÀNG TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC BAO (mm) CÔNG NGHỆ DẬP NGUỘI
KHUÔN THIẾT BỊ
Ghế ngôi máy cày 08KΠ TAMAC 3.2 (Kg) Ø344x70 Khuôn vuốt Máy dập song động 315/200 tấn
GHN - 165X - 0100          
          Khuôn cắt, đột, uốn Máy dập 315 tấn
          Khuôn đột 16 lỗ Máy dập 315 tấn
          Khuôn đột lỗ cạnh Máy dập 63 tấn

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us