Vietnamese  |  English  |  Japan
Home Online Supporting Technical Department

Online Supporting

Technical Department

Name: Chu Đức Dương

Tel: (84) (208) 3862332 + 411
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0915417734
E-mail: duong.chuduc@disoco.com.vn

 

Contact us:

 - Technical features

-  Transfer and apply new technologies

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us