Vietnamese  |  English  |  Japan
Home Online Supporting Equipment & Power Department

Online Supporting

Equipment & Power Department

Name: Nguyễn Đức Quang

Tel: (84) (208) 3862332 + 311
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0988457689
E-mail: quang.nguyenduc@disoco.com.vn

 

Contact Us

Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!

Contact Us